FORMAZIONI SANREMESE CALCIO

La lunga storia della Sanremese calcio rileggibile nelle formazioni che si sono succedute nel corso degli anni. Grandi formazioni che hanno calcato i campi della Serie B e della Serie C1 negli anni passati, e rose di giocatori più modeste in categorie minori che fanno comunque parte della storia biancazzurra.

SANREMESE 1932/1933 ( Seconda Divisione )

La rosa della Sanremese 1932/1933 – Seconda Divisione

Giocatori utilizzati: 16. Allenatori nel corso della stagione: 1.

Posizione finale: ?

Portieri

Anno

P.

R.

 

Icard Xxxx

Xxxx

 

 

 

 

 

 

Difensori

 

 

 

 

Marmo Xxxx

Xxxx

 

 

 

Pozzi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Coletti Sergio

1910

 

 

 

Angeli Xxxx

Xxxx

 

 

 

Serafini Xxxx

Xxxx

 

 

 

Sangalli Xxxx

Xxxx

 

 

 

Centrocampisti-Ali

 

 

 

 

Accottardi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Cappelletti Xxxx

Xxxx

 

 

 

Parodi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Cocconato Xxxx

Xxxx

 

 

 

Albiosi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Attaccanti

 

 

 

 

Gualdi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Pasquali Xxxx

Xxxx

 

 

 

Salamano Emilio

Xxxx

 

 

 

Frione I Riccardo Alberto

1911

 

 

 

SANREMESE 1933/1934 ( Seconda Divisione )

La rosa della Sanremese 1933/1934 – Seconda Divisione

Giocatori utilizzati: 21. Allenatori nel corso della stagione: 1.

Posizione finale: ?

Portieri

Anno

P.

R.

 

Solari Xxxx

Xxxx

 

 

 

Lecci Nello

Xxxx

 

 

 

Difensori

 

 

 

 

Marmo Xxxx

Xxxx

 

 

 

Sciolla Giovanni

1911

 

 

 

Coletti Sergio

1910

 

 

 

Bortolutti Leone

1913

 

 

 

Serafini Xxxx

Xxxx

 

 

 

Sangalli Xxxx

Xxxx

 

 

 

Centrocampisti-Ali

 

 

 

 

Accottardi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Cappelletti Xxxx

Xxxx

 

 

 

Del Buono Xxxx

Xxxx

 

 

 

Vivaldi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Motelto Xxxx

Xxxx

 

 

 

Gragnani Vito

Xxxx

 

 

 

Attaccanti

 

 

 

 

Gualdi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Pasquali Xxxx

Xxxx

 

 

 

Salamano Emilio

Xxxx

 

 

 

Palandri Xxxx

Xxxx

 

 

 

Rossi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Gereschi Enrico

1912

 

 

 

Frione I Riccardo Alberto

1911

 

 

 

SANREMESE 1934-1935 ( Prima Divisione )

La rosa della Sanremese 1934/1935 – Prima Divisione

Giocatori utilizzati: 16. Allenatori nel corso della stagione: 1.

Posizione finale: prima

Portieri

Anno

P.

R.

Scheda

Zamberletti Italo

1904

 

 

 

Porta Xxxx

Xxxx

 

 

 

Difensori

 

 

 

 

Bertolo II Domenico

1913

 

 

 

Sciolla Giovanni

1911

 

 

 

Tosel Xxxx

Xxxx

 

 

 

Bortolutti Leone

1913

 

 

 

Sangalli Xxxx

Xxxx

 

 

 

Centrocampisti-Ali

 

 

 

 

Accottardi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Malabotti Xxxx

Xxxx

 

 

 

Lorini Marco

1912

 

 

 

Attaccanti

 

 

 

 

Frione I Riccardo Alberto

1911

 

 

 

Bertolo I Cesare

1911

 

 

 

Salamano Emilio

Xxxx

 

 

 

Ferrari Giuseppe

1910

 

 

 

Gereschi Enrico

1912

 

 

 

SANREMESE 1935-1936 ( PRIMA DIVISIONE )

Portieri

Anno

P.

R.

Scheda

Traverso Giuseppe

1910

 

 

 

Zamberletti Italo

1904

 

 

 

Lecci Nello

Xxxx

 

 

 

Difensori

 

 

 

 

Gilardoni Amilcare

1906

 

 

 

Alice Pio Roberto

1903

 

 

 

Bertolo II Domenico

1913

 

 

 

Finelli Ernesto

1911

 

 

 

   

 

 

 

Centrocampisti-Ali

 

 

 

 

Marchese Aurelio

1915

 

 

 

Jones Cesare

1908

 

 

 

Barisone Xxxx

Xxxx

 

 

 

Attaccanti

 

 

 

 

Frione I Riccardo Alberto

1911

 

 

 

Pantani Luigi

1908

 

 

 

Salamano Emilio

Xxxx

 

 

 

Ferrari Giuseppe

1910

 

 

 

SANREMESE 1936-1937 ( SERIE C )

Per approfondire le gesta della Sanremese nel campionato della promozione in Serie B CLICCA QUI.

Portieri

Anno

P.

R.

Scheda

Lanfranco Secondo

1910

 

 

 

Zamberletti Italo

1904

 

 

 

Difensori

 

 

 

 

Gilardoni Amilcare

1906

 

 

 

Alice Pio Roberto

1903

 

 

 

Bertolo II Domenico

1913

 

 

 

Finelli Ernesto

1911

 

 

 

Bertolotto Agostino

1909

 

 

 

Sangalli Xxxx

Xxxx

 

 

 

Sciolla Giovanni

1911

 

 

 

Baccarini Xxxx

Xxxx

 

 

 

Centrocampisti-Ali

 

 

 

 

Marchese Aurelio

1915

 

 

 

Jones Cesare

1908

 

 

 

Barisone Xxxx

Xxxx

 

 

 

Mazzarello Xxxx

Xxxx

 

 

 

Attaccanti

 

 

 

 

Salamano Emilio

Xxxx

 

 

 

Ferrari Giuseppe

1910

 

 

 

Ghiglione Mario

1918

 

 

 

Testera Xxxx

Xxxx

 

 

 

Imberti Francesco

1912

 

 

 

Faccenda Xxxx

Xxxx

 

 

 

SANREMESE 1937-1938 ( SERIE B )

SANREMESE 1938-1939 ( SERIE B )

SANREMESE 1939-1940 ( SERIE B )

SANREMESE 1940-1941 ( SERIE C )

Portieri

Anno

P.

R.

Scheda

Signori Xxxx

Xxxx

 

 

 

Bigazzi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Von Mayer Alessandro

1923

10

 

 

Difensori

 

 

 

 

Sciolla Giovanni

1911

 

 

 

Gilardoni Amilcare

1906

 

 

 

Vignola Xxxx

Xxxx

 

 

 

Coletti Sergio

1910

 

 

 

Ortolano Xxxx

Xxxx

 

 

 

Tornaghi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Botta Nico

Xxxx

 

 

 

Centrocampisti-Ali

 

 

 

 

Albiosi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Cavalieri Virgilio

Xxxx

 

 

 

Ventimiglia Mario

1921

 

 

 

Martini Giovanni Battista

1922

20

2

 

Bertolo II Domenico

1913

 

 

 

Attaccanti

 

 

 

 

Burattini Nereo

1917

 

 

 

Ghiglione Mario

1918

 

 

 

Bertolo I Cesare

1911

 

 

 

Manna Enrico

1918

 

 

 

SANREMESE 1941-1942 ( SERIE C )

Von Mayer Alessandro

1923

 

 

 

 

 

 

Difensori

 

 

 

 

Sciolla Giovanni

1911

 

 

 

Monza Attilio

1922

 

 

 

Guglieri Xxxx

Xxxx

 

 

 

Ascheri Xxxx

Xxxx

 

 

 

Vignola Xxxx

Xxxx

 

 

 

Bianco Marco

Xxxx

 

 

 

Rapozzi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Granata Xxxx

Xxxx

 

 

 

Carmignani Xxxx

Xxxx

 

 

 

Tornaghi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Santacroce Xxxx

Xxxx

 

 

 

Serafini Xxxx

Xxxx

 

 

 

Centrocampisti-Ali

 

 

 

 

Albiosi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Saccone Xxxx

Xxxx

 

 

 

Zerbone Xxxx

Xxxx

 

 

 

Gazzani Xxxx

Xxxx

 

 

 

Omegna Xxxx

Xxxx

 

 

 

Bandirali Xxxx

Xxxx

 

 

 

Cavalieri Virgilio

Xxxx

 

 

 

Ventimiglia Mario

1921

 

 

 

Cerioli Xxxx

Xxxx

 

 

 

Martini Giovanni Battista

1922

 

 

 

Grammatica Fortunato

1923

 

11

 

Attaccanti

 

 

 

 

Zecca Adriano

1923

 

 

 

Ghiglione Mario

1918

 

 

 

Maestri Xxxx

Xxxx

 

 

 

Carissimi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Cane Xxxx

Xxxx

 

 

 

SANREMESE 1942-1943 ( SERIE C )

Portieri

Anno

P.

R.

Scheda

Von Mayer Alessandro

1923

 

 

 

Lecci Nello

 Xxxx

 

 

 

Bigazzi Xxxx

 Xxxx

 

 

 

Difensori

 

 

 

 

Giunti Xxxx

Xxxx

 

 

 

Antonari Xxxx

Xxxx

 

 

 

Ascheri Xxxx

Xxxx

 

 

 

Varglien I Mario

1905

 

 

 

Botta Nico

Xxxx

 

 

 

Barbaglia Xxxx

Xxxx

 

 

 

Giada Xxxx

Xxxx

 

 

 

Bonelli Xxxx

Xxxx

 

 

 

Bonatti Xxxx

Xxxx

 

 

 

Riolfo Xxxx

Xxxx

 

 

 

Granata Xxxx

Xxxx

 

 

 

Coletti Sergio

1910

 

 

 

Secco Xxxx

Xxxx

 

 

 

Centrocampisti-Ali

 

 

 

 

Fregosi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Zerbone Xxxx

Xxxx

 

 

 

Ighina Xxxx

Xxxx

 

 

 

Karstulovic Xxxx

Xxxx

 

 

 

Moriano Xxxx

Xxxx

 

 

 

Mauri Xxxx

Xxxx

 

 

 

Verri Xxxx

Xxxx

 

 

 

Piccardo Xxxx

Xxxx

 

 

 

Martinelli Xxxx

Xxxx

 

 

 

Nuvoloni Nino

Xxxx

 

 

 

Grammatica Fortunato

1923

 

 

 

Attaccanti

 

 

 

 

Ruffini Lorenzo

1918

 

 

 

Ravera Xxxx

Xxxx

 

 

 

SANREMESE 1945-1946 ( CAMPIONATO INTERPROVINCIALE )

La rosa della Sanremese 1945/1946 – Camp. Interprovinciale

Giocatori utilizzati: 14. Allenatori nel corso della stagione: 1

Posizione finale: …

Portieri

Anno

P.

R.

Scheda

De Carpentieri Gennaro

Xxxx

 

 

 

Lecci Nello

 Xxxx

 

 

 

Difensori

 

 

 

 

Sciolla Giovanni

1911

 

 

 

Bianco Marco

Xxxx

 

 

 

Saccheri Giacomo

Xxxx

 

 

 

 

 

 

Centrocampisti-Ali

 

 

 

 

Tomasi Ernesto

1906

 

 

 

Pipoli Xxxx

Xxxx

 

 

 

Cipolli xxxx

Xxxx

 

 

 

Nuvoloni Nino

Xxxx

 

 

 

Martini Bruno

Xxxx

 

 

 

Azzali Xxxx

Xxxx

 

 

 

La Bozzetta Xxxx

Xxxx

 

 

 

Attaccanti

 

 

 

 

Ruffini Lorenzo

1918

 

 

 

Corbetta Xxxx

Xxxx

 

 

 

SANREMESE 1946-1947 ( SERIE C )

Portieri

Anno

P.

R.

Scheda

De Carpentieri Gennaro

Xxxx

 

 

 

Lecci Nello

 Xxxx

 

 

 

Cosso Xxxx

 Xxxx

 

 

 

Difensori

 

 

 

 

Sciolla Giovanni

1911

 

 

 

Pasetti Xxxx

Xxxx

 

 

 

Monza Attilio

1922

 

 

 

Bianco Marco

Xxxx

 

 

 

Fusero Xxxx

Xxxx

 

 

 

Tamietti Corrado

1914

 

 

 

Borea Aldo

Xxxx

 

 

 

Secco Xxxx

Xxxx

 

 

 

Centrocampisti-Ali

 

 

 

 

Terzano Xxxx

Xxxx

 

 

 

Amadori Xxxx

Xxxx

 

 

 

Ventimiglia Mario

1921

 

 

 

Grammatica Fortunato

1923

 

 

 

Nuvoloni Nino

Xxxx

 

 

 

Acquarone Pietro

1917

 

 

 

Rodi Xxxx

Xxxx

 

 

 

La Bozzetta Xxxx

Xxxx

 

 

 

Attaccanti

 

 

 

 

Ruffini Lorenzo

1918

 

 

 

Ghiglione Mario

1918

 

 

 

Re Dionigi Carlo

1919

 

 

 

Billò Xxxx

Xxxx

 

 

 

Corbetta Xxxx

Xxxx

 

 

 

SANREMESE 1947-1948 ( SERIE C )

Portieri

Anno

P.

R.

Scheda

Villa Xxxx

Xxxx

 

 

 

Fontana Xxxx

 Xxxx

 

 

 

Difensori

 

 

 

 

Todeschini Paolo

1920

 

 

 

Realini Sergio

1925

 

 

 

Monza Attilio

1922

 

 

 

Pugi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Bassi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Secco Xxxx

Xxxx

 

 

 

Centrocampisti-Ali

 

 

 

 

Mezzanzani Xxxx

Xxxx

 

 

 

Oldani Xxxx

Xxxx

 

 

 

Ventimiglia Mario

1921

 

 

 

Grammatica Fortunato

1923

 

 

 

Presel Xxxx

Xxxx

 

 

 

Acquarone Pietro

1917

 

 

 

Attaccanti

 

 

 

 

Colombo Xxxx

Xxxx

 

 

 

Re Dionigi Carlo

1919

 

 

 

Reddi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Codevilla Mario

1922

 

 

 

SANREMESE 1948-1949 ( SERIE C )

Portieri

Anno

P.

R.

Scheda

Von Mayer Alessandro

1923

 

 

 

Villa Xxxx

Xxxx

 

 

 

Difensori

 

 

 

 

Monza Attilio

1922

 

 

 

Pugi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Trombello Xxxx

Xxxx

 

 

 

Nuvoloni Nino

Xxxx

 

 

 

Centrocampisti-Ali

 

 

 

 

Saccavino Luigi

1926

 

 

 

Amelotti Xxxx

Xxxx

 

 

 

Oldani Xxxx

Xxxx

 

 

 

Ventimiglia Mario

1921

 

 

 

Grammatica Fortunato

1923

 

 

 

Raphy Roger

1920

19

11

 

Attaccanti

 

 

 

 

Colombo Xxxx

Xxxx

 

 

 

Reddi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Codevilla Mario

1922

 

 

 

SANREMESE 1949-1950 ( SERIE C )

Portieri

Anno

P.

R.

Scheda

Von Mayer Alessandro

1923

     
         

Difensori

       

Monza Attilio

1922

     

Rispoli Silvio

1920

     

Mozzetta Armando

1924

     

Ciastellardo Lino

1928

     

Biglino Pietro

1928

     

Centrocampisti-Ali

       

Trevisan I Piero

1929

     

Presezzi Xxxx

Xxxx

     

Oldani Xxxx

Xxxx

     

Vaschetto Sebastiano

1917

     

Grammatica Fortunato

1923

     

Riva Aldo

1923

     

Attaccanti

       

Celani Tito

1921

     

Rosati Xxxx

Xxxx

     

Codevilla Mario

1922

     

SANREMESE 1950-1951 ( SERIE C )

Portieri

Anno

P.

R.

Scheda

Von Mayer Alessandro

1923

 

 

 

 

 

 

 

 

Difensori

 

 

 

 

Monza Attilio

1922

 

 

 

Rispoli Silvio

1920

 

 

 

Mozzetta Armando

1924

 

 

 

Brusa Xxxx

Xxxx

 

 

 

Centrocampisti-Ali

 

 

 

 

Trevisan I Piero

1929

 

 

 

Balconi Xxxx

Xxxx

 

 

 

Madini Giuseppe

1923

 

 

 

Pattarozzi Mario

1931

 

 

 

Vaschetto Sebastiano

1917

 

 

 

Grammatica Fortunato

1923

 

 

 

Riva Aldo

1923

 

 

 

Attaccanti

 

 

 

 

Celani Tito

1921

 

 

 

Rao Orlando

1926

 

 

 

Rosati Xxxx

Xxxx

 

 

 

Codevilla Mario

1922

 

 

 

SANREMESE 1951-1952 ( SERIE C )

Portieri

Anno

P.

R.

Scheda

Von Mayer Alessandro

1923

 

 

 

Borro Gianfranco

1933

 

 

 

Difensori

 

 

 

 

Monza Attilio

1922

 

 

 

Rispoli Silvio

1920

 

 

 

Mozzetta Armando

1924

 

 

 

Brusa Xxxx

Xxxx

 

 

 

Centrocampisti-Ali

 

 

 

 

Trevisan I Piero

1929